Diensten

Naast dat onze eigen ontwikkelde producten ontstaan zijn uit uitgebreide onderzoeksresultaten, geldt dat ook voor onze diensten.

Onze diensten zorgen ervoor dat bewoners bewust worden van het nut van een ‘groene’ tuin en vervolgens, middels een unieke strategie, voldoende worden geholpen omdaartoe over te gaan.