‘Groen is fijn’

De strategie naar klimaatbestendige tuinen

Een door SunnyRain Solutions doordacht unieke en vooral sympathieke strategie, genaamd ‘Groen is fijn’®, maakt het mogelijk om voor gemeenten de zorg weg te nemen bij het realiseren van meer m² klimaatbestendige tuinen. Meer ruimte voor ‘groen’ en ‘blauw’.

Het ervoor zorgen dat bewoners bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering is bij SunnyRain Solutions een ‘tussenstation’. Ervoor zorgen dat het aantal klimaatbestendige tuinen daadwerkelijk is toegenomen, is mijn eindbestemming.

Een deskundig onderzoek heeft mij inzicht gegeven in de belemmeringen en de kansen die er bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen onder diverse doelgroepen bestaan. Bestaande kansen zijn geoptimaliseerd,  belemmeringen zijn omgezet in kansen en voor elke doelgroep is een specifieke en doeltreffende benadering ontstaan.

De werking van circulaire economie zorgt bij ‘Groen is fijn’® ervoor dat alle doelgroepen op de juiste wijze met elkaar verbonden zijn. Daarmee komt het ‘groene wiel’ niet alleen op gang, maar blijft het ook in beweging waardoor het binnen uw gemeente alle bewoners bereikt.

Rainwinner
Wateroverlast in de tuin.
Van probleem naar oplossing.
Rainwinner
Hitte in de tuin.
Van probleem naar oplossing

                               Klimaatadaptatie via burgerparticipatie