‘Samen naar Groen’

De strategie naar klimaatbestendige tuinen

Een door SunnyRain Solutions doordacht unieke en vooral sympathieke strategie, genaamd ‘Samen naar Groen’®, maakt het mogelijk om voor gemeenten de zorg weg te nemen bij het realiseren van meer m² klimaatbestendige tuinen. Meer ruimte voor ‘groen’ en ‘blauw’.

Het ervoor zorgen dat bewoners bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering is bij SunnyRain Solutions een ’tussenstation’. Ervoor zorgen dat het aantal klimaatbestendige tuinen daadwerkelijk is toegenomen, is mijn eindbestemming.

Een deskundig onderzoek heeft mij inzicht gegeven in de belemmeringen en de kansen die er bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen onder diverse doelgroepen bestaan.

Elk huishouden geeft de voorkeur aan een ‘groene’ tuin. Kennis en kunde bepalen uiteindelijk of het een ‘grijze’ of een ‘groene’ tuin wordt. Eenmaal gekozen voor een grijze tuin, lijkt het lastig om deze bewoners te laten bewegen naar een ‘groene’ tuin. Met ‘Samen naar Groen’ lukt dat.

Bestaande kansen zijn geoptimaliseerd,  belemmeringen als bovenstaande zijn omgezet in kansen en voor elke doelgroep is een specifieke en doeltreffende benadering ontstaan die gaat werken.

De werking van circulaire economie zorgt bij ‘Samen naar Groen’® ervoor dat alle doelgroepen op de juiste wijze met elkaar verbonden zijn. Daarmee komt het ‘groene wiel’ niet alleen op gang, maar blijft het ook in beweging waardoor het binnen uw gemeente alle bewoners bereikt.

Het ministerie van I&W, STOWA en Rioned staan achter de strategie ‘Samen naar Groen’.

Rainwinner
Wateroverlast in de tuin.
Van probleem naar oplossing.
Rainwinner
Hitte in de tuin.
Van probleem naar oplossing

                      Klimaatadaptatie via burgerparticipatie