Producten

Op het gebied van klimaatadaptatie ontwikkelt SunnyRain Solutions sinds  2009, specifiek voor de bewoners in Nederland, functionele innovatieve oplossingen.

Het doel van elke innovatie is dat de burger aan de slag kunnen, willen en gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun tuin of balkon. Mensen reageren zeer positief op de nieuwe oplossingen. Ze voelen zich daarmee begrepen, zien geen ‘beren meer op de weg’ en willen meteen aan de slag.

Diverse malen zijn door SunnyRain Solutions ontwikkelde oplossingen beloond met prestigieuze prijzen. Zo is Rainwinner o.a. door het Ministerie en de Unie van Watershappen beloond innovatieprijzen.

Rainwinner