Regenbank

Om iedereen in staat te stellen regenwater te bergen om het vervolgens nuttig te besteden, is het idee van de ‘regenbank’  ontstaan.

Een tuinbank en een ‘regenton’ geïntegreerd zorgt ervoor dat het bufferen en opslaan van hemelwater geen extra ruimte inneemt.

Regenton

De ‘regenbank’ is ideaal voor mensen met een kleine tuin of een balkon en heeft een netto inhoud van 80 liter.

In de zomermaanden regenwater benutten voor het bewateren van planten en tevens als zitbank te gebruiken. In de wintermaanden is de regenwateraanvoer eenvoudig af te sluiten en is de bank klaar om er zomerspullen (gieter, plantenbakken, potten e.d.) in op te bergen.

Regenwater bevat geen kalk en wordt daarom ‘zacht water’ genoemd.
Als planten regenwater krijgen dan groeien ze beter en bloeien ze uitbundiger en langer.