Het klimaat verandert, wij zorgen dat bewoners mee veranderen

Het juiste ‘klimaat’ creëren voor een gezonde en veilige leefomgeving

Door de gevolgen van klimaatverandering wordt de kwaliteit van het leven in het stedelijk gebied bedreigt. Vanaf de zijlijn toekijken wat ons gaat overkomen, zo zit ik niet in elkaar. In 2009 besloot ik me dan ook in te zetten voor het creëren van het juiste ‘klimaat’ (omstandigheid) wat de klimaatadaptatie in het stedelijk gebied naar een hoger plan moet brengen.

Om in het stedelijk gebied op een duurzame manier weerstand te kunnen bieden tegen wateroverlast, droogte en hitte, was en is mijn visie dat bewoners hun ‘steentje’ daaraan bij moeten dragen. Het is mijn specialiteit om daarvoor te zorgen. Consumenten zelf, maar ook bewonersorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten, VVE, vastgoedbeheerders e.d. helpen wij graag .

  • Het hemelwater, dat op het privaat terrein valt, op ditzelfde terrein verwerken.
  • Het toepassen van meer natuurlijk ‘groen’ in tuinen.

Om ervoor te zorgen dat bewoners aan de slag kunnen, willen en gaan ontwikkelt SunnyRain Solutions  praktische producten  en strategieën ‘Samen naar Groen’.

 Alleen uw burgers infomeren behoort tot het verleden,
realiseren tot het heden.