Missie, visie en passie

Klimaatverandering, maatschappelijke verantwoordelijkheid

Missie
De missie van SunnyRain Solutions is dat de huidige generatie massaal natuurlijke bronnen veilig stelt en er duurzaam gebruik van maakt. Zo zorgen we met z'n allen ervoor dat wij in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen leven en dit duurzame gedrag aan de volgende generaties wordt doorgegeven. Dat vraagt klimaatverandering van ons.

Visie
De visie van SunnyRain Solutions is dat bewoners massaal natuurlijke elementen, als hemelwater en 'groen', op eigen perceel omarmen. Ten gevolge van klimaatverandering wordt op deze wijze wateroverlast, droogte en hitte in het stedelijk gebied op een duurzame manier bestreden.

Climate Campus
Partner van Climate Campus

        Klimaatverandering, een zorg voor ons allen

‘Groen is fijn’

De strategie naar klimaatbestendige tuinen

Een door SunnyRain Solutions doordacht unieke en vooral sympathieke strategie, genaamd ‘Groen is fijn’®, maakt het mogelijk om voor gemeenten de zorg weg te nemen bij het realiseren van meer m² klimaatbestendige tuinen. Meer ruimte voor ‘groen’ en ‘blauw’.

Het ervoor zorgen dat bewoners bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering is bij SunnyRain Solutions een ‘tussenstation’. Ervoor zorgen dat het aantal klimaatbestendige tuinen daadwerkelijk is toegenomen, is mijn eindbestemming.

Een deskundig onderzoek heeft mij inzicht gegeven in de belemmeringen en de kansen die er bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen onder diverse doelgroepen bestaan.

Elk huishouden geeft de voorkeur aan een ‘groene’ tuin. Kennis en kunde bepalen uiteindelijk of het een ‘grijze’ of een ‘groene’ tuin wordt. Eenmaal gekozen voor een grijze tuin, lijkt het lastig om deze bewoners te laten bewegen naar een ‘groene’ tuin. Met ‘Groen is fijn’ lukt dat.

Bestaande kansen zijn geoptimaliseerd,  belemmeringen als bovenstaande zijn omgezet in kansen en voor elke doelgroep is een specifieke en doeltreffende benadering ontstaan die gaat werken.

De werking van circulaire economie zorgt bij ‘Groen is fijn’® ervoor dat alle doelgroepen op de juiste wijze met elkaar verbonden zijn. Daarmee komt het ‘groene wiel’ niet alleen op gang, maar blijft het ook in beweging waardoor het binnen uw gemeente alle bewoners bereikt.

Het ministerie van I&W, STOWA en Rioned staan achter de strategie ‘Groen is fijn’.

Rainwinner
Wateroverlast in de tuin.
Van probleem naar oplossing.
Rainwinner
Hitte in de tuin.
Van probleem naar oplossing

                      Klimaatadaptatie via burgerparticipatie

Breaking news

SunnyRain Solutions
SunnyRain Solutions neemt deel aan de Vakbeurs Klimaat

 

Groene tuinen

 

Climate Campus
Stichting Climate Campus is op 9 maart 2018 officieel van start gegaan.
Rainwinner
Onderzoek bevestigd de waarde van de Rainwinner in het klimaatbestendig inrichten van woonwijken.
Regenton
Regenton geïntegreerd in een tuinbank. Uitermate geschikt voor in de geveltuin  en op balkon. De ‘regenton’ neemt geen extra ruimte meer in beslag.

RegentonZelf hydro regulerende kweekbak

 

Kweekbak
Kweekbak met geïntegreerde (regen)water reservoir

Presentatie productlijn 2018

Tijdens de klimaatmarkt, op 24 februari 2018 in Einighausen, wordt de nieuwe productlijn 2018 gepresenteerd.Voorbeeld project in Zwolle. Burgerinitiatief zorgt voor klimaatbestendige leefomgeving.

Burgerinitiatief
Klimaatadaptatie via burgerparticipatie

Rainwinner wordt door waterschappen gepromoot

Breaking news