Missie, visie en passie

Klimaatverandering, verandert ons allen

 

Klik op de afbeelding voor het overheidsfilmpje
Sunnyrain Solutions is Klimaatpartner van de Nederlandse overheid

Missie
De missie van SunnyRain Solutions is dat de huidige generatie massaal natuurlijke bronnen veilig stelt en er duurzaam en slim gebruik van maakt. Zo zorgen we met z'n allen ervoor dat wij in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen leven en in staat zijn om dit duurzame gedrag aan de volgende generaties te kunnen doorgegeven. Dat vraagt klimaatverandering van ons.

Visie
Het klimaat verandert snel. Sneller dan dat wij ons daarop (kunnen/willen) aanpassen. We lopen in veel gevallen achter de feiten aan met alle gevolgen van dien. Dat geldt zeker op het gebied van zoetwater. In plaats van de strijd aan te gaan tegen het water, zullen we meer zoetwater moeten gaan omarmen om perioden van grote tekorten te kunnen overbruggen en daarmee problemen te voorkomen. 

Passie
Met als doel dat men aan de slag kan, wil en gaat, met het omarmen van overtollig regenwater, ontwikkelt SunnyRain Solutions innovatieve, praktische producten die baanbrekend zijn en een oplossend vermogen hebben zodat het gewenste resultaat wordt gerealiseerd.

Daarnaast denken wij graag met instanties mee om de gevolgen van teveel en te weinig regenwater op te lossen. Mochten bestaande methodes niet de oplossing bieden, dan zijn wij in staat om 'out of the box' te denken, wat leidt tot mooie verrassende resultaten.

SunnyRain Solutions is partner van:

Climate Campus

 

        

 Algemene-voorwaarden SunnyRain Solutions1

Het klimaat verandert, wij zorgen dat bewoners mee veranderen

Het juiste ‘klimaat’ creëren voor een gezonde en veilige leefomgeving

Door de gevolgen van klimaatverandering wordt de kwaliteit van het leven in het stedelijk gebied bedreigt. Vanaf de zijlijn toekijken wat ons gaat overkomen, zo zit ik niet in elkaar. In 2009 besloot ik me dan ook in te zetten voor het creëren van het juiste ‘klimaat’ (omstandigheid) wat de klimaatadaptatie in het stedelijk gebied naar een hoger plan moet brengen.

Om in het stedelijk gebied op een duurzame manier weerstand te kunnen bieden tegen wateroverlast, droogte en hitte, was en is mijn visie dat bewoners hun ‘steentje’ daaraan bij moeten dragen. Het is mijn specialiteit om daarvoor te zorgen. Consumenten zelf, maar ook bewonersorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten, VVE, vastgoedbeheerders e.d. helpen wij graag .

  • Het hemelwater, dat op het privaat terrein valt, op ditzelfde terrein verwerken.
  • Het toepassen van meer natuurlijk ‘groen’ in tuinen.

Om ervoor te zorgen dat bewoners aan de slag kunnen, willen en gaan ontwikkelt SunnyRain Solutions  praktische producten  en strategieën ‘Samen naar Groen’.

 Alleen uw burgers infomeren behoort tot het verleden,
realiseren tot het heden.

‘Samen naar Groen’

De strategie naar klimaatbestendige tuinen

Een door SunnyRain Solutions doordacht unieke en vooral sympathieke strategie, genaamd ‘Samen naar Groen’®, maakt het mogelijk om voor gemeenten de zorg weg te nemen bij het realiseren van meer m² klimaatbestendige tuinen. Meer ruimte voor ‘groen’ en ‘blauw’.

Het ervoor zorgen dat bewoners bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering is bij SunnyRain Solutions een ’tussenstation’. Ervoor zorgen dat het aantal klimaatbestendige tuinen daadwerkelijk is toegenomen, is mijn eindbestemming.

Een deskundig onderzoek heeft mij inzicht gegeven in de belemmeringen en de kansen die er bij het klimaatbestendig inrichten van tuinen onder diverse doelgroepen bestaan.

Elk huishouden geeft de voorkeur aan een ‘groene’ tuin. Kennis en kunde bepalen uiteindelijk of het een ‘grijze’ of een ‘groene’ tuin wordt. Eenmaal gekozen voor een grijze tuin, lijkt het lastig om deze bewoners te laten bewegen naar een ‘groene’ tuin. Met ‘Samen naar Groen’ lukt dat.

Bestaande kansen zijn geoptimaliseerd,  belemmeringen als bovenstaande zijn omgezet in kansen en voor elke doelgroep is een specifieke en doeltreffende benadering ontstaan die gaat werken.

De werking van circulaire economie zorgt bij ‘Samen naar Groen’® ervoor dat alle doelgroepen op de juiste wijze met elkaar verbonden zijn. Daarmee komt het ‘groene wiel’ niet alleen op gang, maar blijft het ook in beweging waardoor het binnen uw gemeente alle bewoners bereikt.

Het ministerie van I&W, STOWA en Rioned staan achter de strategie ‘Samen naar Groen’.

Rainwinner
Wateroverlast in de tuin.
Van probleem naar oplossing.
Rainwinner
Hitte in de tuin.
Van probleem naar oplossing

                      Klimaatadaptatie via burgerparticipatie

Een greep uit (deel)projecten

Klimaatmarkt
Organiseren van informatiemarkten
'Brug' tussen gemeente en bewoners
'Brug' tussen gemeente en bewoners
Innovaties (producten en strategieën)
Innovaties (producten en strategieën)

Klimaatverandering
Het verzorgen van lezingen
Klimaat educatie
Educatie op scholen
Klimaatadaptatie
Begeleiden van burgerinitiatieven