Diensten

Naast dat onze eigen ontwikkelde producten ontstaan zijn uit uitgebreide onderzoeksresultaten, geldt dat ook voor onze diensten.

Onze diensten zorgen ervoor dat bewoners bewust worden van het nut van een ‘groene’ tuin en vervolgens, middels een unieke strategie, voldoende worden geholpen omdaartoe over te gaan.

 

Een greep uit (deel)projecten

Klimaatmarkt
Organiseren van informatiemarkten
'Brug' tussen gemeente en bewoners
'Brug' tussen gemeente en bewoners
Innovaties (producten en strategieën)
Innovaties (producten en strategieën)

Klimaatverandering
Het verzorgen van lezingen
Klimaat educatie
Educatie op scholen
Klimaatadaptatie
Begeleiden van burgerinitiatieven

Breaking news