Missie, visie en passie

Klimaatverandering, verandert ons allen

 

Klik op de afbeelding voor het overheidsfilmpje
Sunnyrain Solutions is Klimaatpartner van de Nederlandse overheid

Missie
De missie van SunnyRain Solutions is dat de huidige generatie massaal natuurlijke bronnen veilig stelt en er duurzaam en slim gebruik van maakt. Zo zorgen we met z'n allen ervoor dat wij in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen leven en in staat zijn om dit duurzame gedrag aan de volgende generaties te kunnen doorgegeven. Dat vraagt klimaatverandering van ons.

Visie
Het klimaat verandert snel. Sneller dan dat wij ons daarop (kunnen/willen) aanpassen. We lopen in veel gevallen achter de feiten aan met alle gevolgen van dien. Dat geldt zeker op het gebied van zoetwater. In plaats van de strijd aan te gaan tegen het water, zullen we meer zoetwater moeten gaan omarmen om perioden van grote tekorten te kunnen overbruggen en daarmee problemen te voorkomen. 

Passie
Met als doel dat men aan de slag kan, wil en gaat, met het omarmen van overtollig regenwater, ontwikkelt SunnyRain Solutions innovatieve, praktische producten die baanbrekend zijn en een oplossend vermogen hebben zodat het gewenste resultaat wordt gerealiseerd.

Daarnaast denken wij graag met instanties mee om de gevolgen van teveel en te weinig regenwater op te lossen. Mochten bestaande methodes niet de oplossing bieden, dan zijn wij in staat om 'out of the box' te denken, wat leidt tot mooie verrassende resultaten.

SunnyRain Solutions is partner van:

Climate Campus

 

        

 Algemene-voorwaarden SunnyRain Solutions1

Een greep uit (deel)projecten

Klimaatmarkt
Organiseren van informatiemarkten
'Brug' tussen gemeente en bewoners
'Brug' tussen gemeente en bewoners
Innovaties (producten en strategieën)
Innovaties (producten en strategieën)

Klimaatverandering
Het verzorgen van lezingen
Klimaat educatie
Educatie op scholen
Klimaatadaptatie
Begeleiden van burgerinitiatieven