Missie, visie en passie

Klimaatverandering, maatschappelijke verantwoordelijkheid


Missie

De missie van SunnyRain Solutions is dat de huidige generatie massaal natuurlijke bronnen veilig stelt en er duurzaam gebruik van maakt. Zo zorgen we met z'n allen ervoor dat wij in een veilige, gezonde en prettige omgeving kunnen leven en dit duurzame gedrag aan de volgende generaties wordt doorgegeven. Dat vraagt klimaatverandering van ons.

Visie
De visie van SunnyRain Solutions is dat bewoners massaal natuurlijke elementen, als hemelwater en 'groen', op eigen perceel omarmen. Ten gevolge van klimaatverandering wordt op deze wijze wateroverlast, droogte en hitte in het stedelijk gebied op een duurzame manier bestreden.

Passie
Met als doel dat alle bewoners aan de slag kunnen, willen en gaan, ontwikkelt SunnyRain Solutions expliciet voor deze doelgroep passende praktische oplossingen (producten en diensten). Bij het zien en ervaren van deze oplossingen voelen bewoners zich echt begrepen en is het 'ijs' gebroken.

Climate Campus
Partner van Climate Campus
Partner van Nederlandse Overheid

        Klimaatverandering, een zorg voor ons allen

Algemene-voorwaarden SunnyRain Solutions1

Een greep uit (deel)projecten

Klimaatmarkt
Organiseren van informatiemarkten
'Brug' tussen gemeente en bewoners
'Brug' tussen gemeente en bewoners
Innovaties (producten en strategieën)
Innovaties (producten en strategieën)

Klimaatverandering
Het verzorgen van lezingen
Klimaat educatie
Educatie op scholen
Klimaatadaptatie
Begeleiden van burgerinitiatieven

Breaking news