Specialisme

                       Klimaatadaptatie is anticipatie

 

Wateroverlast
Wateroverlast: van probleem naar oplossing.
Hittestress
Hittestress: van probleem naar oplossing.

Bij het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied, focust SunnyRain Solutions zich sinds 2009 volledig en uitsluitend op het onderdeel private terreinen. Van bedrijfsterreinen, tuinen, daken tot aan balkons.

Alles en iedereen is aan verandering onderhevig. Dat geldt zowel voor de hoedanigheid van klimaatverandering, maar ook conclusies van onderzoeksrapporten, inzichten van overheden, de gedachtengoed van de mens, trends, techniek, enz. Hierdoor zal de vraag in de loop der tijd  blijven veranderen. Om aan de blijvende veranderde vraag te kunnen voldoen, zal het aanbod continu daarop aangepast dienen te worden.

Als kleine organisatie met één specifieke focus is SunnyRain Solutions in staat om in een vroeg stadium op haar gebied nieuwe signalen op te vangen en het aanbod op tijd aansluitend te krijgen op de veranderende vraag. Hierdoor wordt SunnyRain Solutions op haar gebied gezien als toonaangevend.

De kernwaarden van het aanbod van SunnyRain Solutions zullen echter altijd hetzelfde blijven: onderbouwd, functioneel innovatief, groot oplossend vermogen. praktisch toepasbaar, aantrekkelijk en inspirerend voor de desbetreffende doelgroep.